Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til FoU-prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Klima- og polarforskning
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Førkommersiell anskaffelse

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til innovative anskaffelser for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor, næringsliv og brukere av offentlige tjenester.

Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 2
05.04
2023
Søk nå

BIODIVERSA+ Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendring for vitenskap og samfunn

Forbedret transnasjonal overvåking av biologisk mangfold og økosystemendringer for vitenskap og samfunn

Hav
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
21.04
2023
Søk nå

Nye matressurser og ny næringmiddelteknologi for bedre folkehelse og økt matsikkerhet

Formålet med utlysningen er kunnskapsutvikling for å oppnå et skifte til et sunnere og mer bærekraftig kosthold.

Hav
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 2
03.05
2023
Søk nå

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Framtida vår avhenger av at vi takler komplekse utfordringer. DUT-partnerskapet møter disse utfordringene gjennom å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å muliggjøre nødvendig omstilling.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
15.07
2023
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
Planlagt

Kulturarv og klima

Forhåndskunngjøring: Utlysningen er rettet mot forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer. Fullstendig utlysningen legges ut tentativt i midten av april på JPI-enes nettsider og hos Belmont Forum. Søknadsfristen blir i begynnelsen av september.

Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 22.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.