Utlysninger

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Se Resultat
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Utlysningen omfatter tematikk innenfor petroleum, maritim industri og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Se Resultat
Hav
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Støtte til arrangement

Søknadsfrist
Løpende

Arrangementsstøtte kan gis til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter, organisasjoner, eller sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Søk nå
Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Kommunikasjon og formidling av forskning med relevans for klima, miljø og bioressurser

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen skal støtte kommunikasjons- og formidlingsprosjekter som øker forståelse for, og gjør det å lettere å ta i bruk forskningsbasert kunnskap om ett eller flere av de aktuelle temaene.

Søk nå
Kommunikasjon og formidling
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Støtte til etablering og drift av nasjonale og internasjonale nettverk

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen skal fremme samarbeid om forskning og/eller innovasjon ved å dekke norske organisasjoners kostnader ved etablering og drift av nasjonale nettverk eller internasjonale nettverk med norsk koordinering, norske aktørers deltakelse i internasjonale nettverk og aktiviteter opp mot strategisk viktige plattformer.

Søk nå
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Europeisk partnerskap Water4All – Vannsikkerhet for planeten

Søknadsfrist 1
01.
sep 2022

Partnerskapets første felles transnasjonal utlysning for forsknings- og innovasjonsprosjekter har som tema: "Forvaltning av vannressurser: robusthet, tilpasning og avbøtende tiltak mot hydroklimatiske ekstremhendelser og styringsverktøy".

Søk nå
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Fellesutlysning i JPI Kulturarv om Kulturarv, samfunn og etikk

Søknadsfrist 2
05.
sep 2022

Målet med utlysningen Kulturarv, samfunn og etikk er å fremme forståelsen av forholdet mellom kulturarv og store samfunnsspørsmål gjennom transnasjonale forskningsprosjekter. Utlysningen lanseres senest 8. mars 2022. Det vil være en totrinnsutlysning, der begge trinn, (forprosjekt og full søknad) er obligatoriske. Søkere oppfordres til å følge med på den internasjonale nettsiden for oppdatert informasjon.

Søk nå
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

European Joint Programme on Soil - andre internasjonale utlysning

Søknadsfrist 2
14.
sep 2022

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til internasjonalt forskningssamarbeid om jord i sammenheng med klima og naturmangfold.

Søk nå
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Søknadsfrist 1
01.
nov 2022

Framtida vår avhenger av at vi takler komplekse utfordringer. DUT-partnerskapet møter disse utfordringene gjennom å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å muliggjøre nødvendig omstilling.

Planlagt
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. august 2022, 23.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.