Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangementer med fokus på finansmarkedenes funksjon og etisk bevissthet

Støtte til faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål.

Politikk- og forvaltningsområder
Humaniora og samfunnsvitenskap
Søknadsfrist 2
02.10
2023
Søk nå

Midler til hesteforskning i Norge

Stiftelsen Hästforskning (SHF) lyser ut midler til hesteforskning med søknadsfrist for skisser 29. mai kl 14.

Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist 2
26.03
2024
Søk nå

Kriser - perspektiver fra humaniora

Transnasjonale konsortier inviteres til å sende inn humanioraledede søknader for å gi ny innsikt i fenomenet kriser i fortid og nåtid. Forskningen kan trekke på innsikter og metoder fra et bredt spekter av humanioradisipliner. Selv om prosjektene skal ledes av humanioramiljøer kan bidrag fra andre forskningsområder involveres der det er hensiktsmessig.

Humaniora og samfunnsvitenskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. september 2023, 04:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.