Utlysninger

Søknadsfrist 1
02.05
2023
Søk nå

Internasjonal utlysning på klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation fra The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada, er et internasjonalt samarbeid om tilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Klima- og polarforskning
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist 2
03.05
2023
Søk nå

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Framtida vår avhenger av at vi takler komplekse utfordringer. DUT-partnerskapet møter disse utfordringene gjennom å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å muliggjøre nødvendig omstilling.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 20.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.