Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Dette er et varsel om utlysning. Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Obligatorisk skisse for forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningsrådet lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen midnatt 10. mai 2023.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist 2
03.05
2023
Søk nå

Første utlysning fra det europeiske partnerskapet Driving Urban Transitions

Framtida vår avhenger av at vi takler komplekse utfordringer. DUT-partnerskapet møter disse utfordringene gjennom å tilby beslutningstakere i kommuner, næringsliv og sivilsamfunnet verktøy til å muliggjøre nødvendig omstilling.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mars 2023, 01.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.