Utlysninger

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Dette er et varsel om kommende utlysning. Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Planlagt
Utdanning og kompetanse
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
15.
sep 2021

Dette er et varsel om kommende utlysning. I en førkommersiell anskaffelse beskriver offentlige virksomheter deres behov og utfordrer næringslivet til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet.

Planlagt
Utdanning og kompetanse
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Formålet med søknadstypen er å finansiere planlegging av, samarbeid om, koordinering av og formidling fra FoU-aktiviteter. Prosjektene skal for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Søknadsfrist
03.
mai 2021
Løpende

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning, der offentlige virksomheter utforderer næringsliv og forskere til å skape innovasjoner som dekker deres behov. Forprosjektene gir offentlig virksomheter støtte til å forberede en førkommersiell anskaffelse.

Søk nå
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Landbasert mat, miljø og bioressurser