Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Klima- og polarforskning
Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor

Midlene skal gå til å støtte prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Søkere kan være offentlige og ideelle virksomheter.

Demokrati, styring og fornyelse
Søknadsfrist
05.12
2023
Søk nå

Grønn omstilling

For å oppnå en vellykket grønn omstilling er ny og forskningsbasert kunnskap avgjørende. Dette nordisk-baltiske initiativet belyser tre temaer, som alle er viktige i arbeidet mot en rettferdig grønn omstilling.

Demokrati, styring og fornyelse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 19:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.