Utlysninger

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist
09.
feb 2022

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Søk nå
Hav
Utdanning og kompetanse
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist
Løpende

Målet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap innenfor temaene digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer. Innsatsen skal resultere i at forskningsfronten flyttes, sørge for viktig kompetansebygging og skape nye muligheter for mennesker og samfunn på kortere og lengre sikt.

Søk nå
Muliggjørende teknologier

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Søknadsfrist
Løpende

Utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet er rettet mot bedrifter og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende innhold av forskning og utvikling (FoU).

Søk nå
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum

Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Formålet med utlysningen er å støtte arbeidet med å akselerere utviklingen av bærekraftig fôr til husdyr og fisk. Bedrifter kan søke om midler til prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Utlysningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Planlagt
Kommersialisering
Hav
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.

Planlagt
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp

Førkommersiell anskaffelse

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

Planlagt
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp

Støtte til arrangement

Søknadsfrist
Løpende

Arrangementsstøtte kan gis til norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlig virksomheter, organisasjoner, eller sammenslutninger av disse for å styrke deres mulighet til å arrangere konferanser, workshops og seminarer.

Søk nå
Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren. Å øke kompetansen og utvikle nettverk bidrar til å styrke norsk forskning og dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Søk nå
Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp

Midler til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere

Søknadsfrist
Løpende

Formålet med forskningsopphold i Norge for gjesteforskere er å legge til rette for mer internasjonalt samarbeid.

Søk nå
Internasjonalisering
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp

Bedrifter kan søke om å få tilgang til forskerpool innenfor IKT-sektoren og Maritim sektor

Søknadsfrist
Løpende

Bedrifter kan få dekket 100 timers tilgang til en pool av forskere med kompetanse og erfaring innenfor forskjellige deler av IKT-forskningen.

Søk nå
Bransjer og næringer
Hav
Muliggjørende teknologier
Industri og tjenestenæringer

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning mot forsvarssektoren

Søknadsfrist
Løpende

Pågående prosjekter som forsker innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi kan søke om tilleggsmidler for å gjennomføre aktiviteter som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Søk nå
Muliggjørende teknologier

Støtte til koordinering og nettverksaktiviteter på Svalbard – Svalbard Strategic Grant

Søknadsfrist
16.
mar 2022

Svalbard Science Forum fordeler midler til samarbeidsprosjekter og workshops som bidrar til økt vitenskapelig kvalitet i Svalbardforskningen. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Planlagt
Banebrytende forskning
Hav
Klima- og polarforskning
Muliggjørende teknologier
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Naturvitenskap og teknologi

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
02.
mai 2022
Løpende

Midlene skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede og utvikle innovasjonsprosjekter. Dere kan søke om forprosjektmidler til og med 2. mai 2022.

Planlagt
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp

ERA-NET BlueBio Second Additional Call

Søknadsfrist 2
21.
feb 2022

ERA-NET BlueBio Cofund lyser ut ca. EUR 8 millioner innenfor ressursforvaltning, markeds- og sosioøkonomiske aspekter og verdikjeder i den blå bioøkonomien.

Søk nå
Hav
Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.