Utlysninger

Søknadsfrist
06.03
2024
Planlagt

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Formålet med utlysningen er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten innenfor temaene angitt i utlysningen. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Petroleum
Samisk samfunn og kultur
Søknadsfrist
13.03
2024
Planlagt

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Hav
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. desember 2023, 01:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.