Utlysninger

Samarbeidsprosjekt for å styrke forskning og forskerrekruttering i museene

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Målet med utlysningen er å styrke forskning, forskningskompetanse og samarbeid om FoU-oppgaver som er sentrale for museene. Bare godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, i samarbeid med museer utenfor forskningssektoren.

Planlagt
Velferd, kultur og samfunn

Samarbeidsprosjekt for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger for å forebygge og bekjempe vold, overgrep og hatkriminalitet.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Samarbeidsprosjekt for implementering av kunnskapsbaserte tiltak for barn, unge og familier

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Midlene skal gå til forskning på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevernet og/eller i familievernet.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist
15.
feb 2023

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Planlagt
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
Energi, transport og lavutslipp

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Førkommersiell anskaffelse

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til innovative anskaffelser for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor, næringsliv og brukere av offentlige tjenester.

Planlagt
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rett

Søknadsfrist
21.
sep 2022

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å etablere forskningssentre for EØS-rett. Sentrene blir en del av en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den juridiske forskningen i Norge.

Planlagt
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse

Kommunikasjon og formidling for SAMKUL-prosjekter

Søknadsfrist
Løpende

Program for samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) lyser ut midler til ekstra kommunikasjon og formidling av de forskningsprosjektene som har fått bevilgning fra programmet. Programmet ønsker å bidra til samfunnsutvikling og -debatt, så vel som fagutvikling og fagdebatt, gjennom å legge til rette for kommunikasjon og spredning av forskningen i prosjektene.

Søk nå
Kommunikasjon og formidling
Velferd, kultur og samfunn

Forskerprosjekt om fremtidens arbeidsliv

Søknadsfrist
21.
jun 2022

Utlysningens formål er å skape kunnskap og løsninger for et bærekraftig og inkluderende fremtidig arbeidsliv i nordisk og/eller nordisk-litauisk sammenheng.

Søk nå
Internasjonalisering
Bransjer og næringer
Utdanning og kompetanse
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Humaniora og samfunnsvitenskap

Fellesutlysning i JPI Kulturarv om Kulturarv, samfunn og etikk

Søknadsfrist 2
05.
sep 2022

Målet med utlysningen Kulturarv, samfunn og etikk er å fremme forståelsen av forholdet mellom kulturarv og store samfunnsspørsmål gjennom transnasjonale forskningsprosjekter. Utlysningen lanseres senest 8. mars 2022. Det vil være en totrinnsutlysning, der begge trinn, (forprosjekt og full søknad) er obligatoriske. Søkere oppfordres til å følge med på den internasjonale nettsiden for oppdatert informasjon.

Søk nå
Velferd, kultur og samfunn
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Støtte til korte opphold i Frankrike og Norge for økt bilateralt forskningssamarbeid

Søknadsfrist
31.
jan 2023

Norske og franske forskere og personer som arbeider med innovasjon, kommersialisering og forskningsadministrasjon kan søke om støtte til et ukelangt opphold i Norge eller Frankrike for å møte forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.

Planlagt
Internasjonalisering
Banebrytende forskning
Hav
Utdanning og kompetanse
Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.