Utlysninger

Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet er å finansiere forskning og innovasjon som er forankret i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes behov. Kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner kan søke om midler gjennom denne utlysningen.

Helse
Søknadsfrist
24. sep.
2025
Planlagt

Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører.

Helse
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
16.10.2024
Planlagt

Forprosjekt til Pilot Helse

Dette er en utlysning av midler til forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for anskaffelse og implementering. Et innvilget forprosjekt er en forutsetning for å kunne søke hovedprosjekt.

Helse
Søknadsfrist 2
29. nov.
2024
Søk nå

Kombinasjonsterapi for kreft - nye muligheter for translasjonsforskning

Hovedformålet med denne utlysningen vil være design av prekliniske pasientmodeller for kombinasjonsbehandling.

Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.