Utlysninger

Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til FoU-prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Klima- og polarforskning
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Pilot Helse

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter støtte til ambisiøse og krevende innovasjonsløp sammen med andre relevante samfunnsaktører.

Helse
Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Førkommersiell anskaffelse

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til innovative anskaffelser for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor, næringsliv og brukere av offentlige tjenester.

Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
21.04
2023
Søk nå

Nye matressurser og ny næringmiddelteknologi for bedre folkehelse og økt matsikkerhet

Formålet med utlysningen er kunnskapsutvikling for å oppnå et skifte til et sunnere og mer bærekraftig kosthold.

Hav
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
23.05
2023
Søk nå

Fremtidens helsevesen

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Søknadsfrist 2
29.06
2023
Søk nå

Motstandskraft og sårbarhet i psykisk helse

Målet med utlysningen er å legge til rette for multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til bedre kunnskapen om nevrobiologiske mekanismer involvert i motstandskraft eller sårbarhet for miljøutfordringer innen psykisk helse.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 1
15.07
2023
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
21.07
2023
Planlagt

Translasjonsforsking på kreftepigenetikk

Formålet er translasjonsforskning som vil resultere i bedre pasientbehandling innen kreft.

Helse
Livsvitenskap

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mars 2023, 01.47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.