Utlysninger

Søknadsfrist
13.09
2023
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Virksomheter i offentlig sektor kan søke støtte til FoU-prosjekter for innovasjon i tjenester, infrastruktur og forvaltning. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.

Klima- og polarforskning
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist 1
02.05
2023
Søk nå

Internasjonal utlysning på klimatilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn

Initiativet International Joint Initiative for Research in Climate Change Adaptation and Mitigation fra The New Frontiers in Research Fund (NFRF), Canada, er et internasjonalt samarbeid om tilpasning og utslippsreduksjoner i sårbare samfunn.

Klima- og polarforskning
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Energi, transport og lavutslipp
Søknadsfrist 1
15.07
2023
Søk nå

Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning

Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima-, miljø- og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Klima- og polarforskning
Helse
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Søknadsfrist
Planlagt

Kulturarv og klima

Forhåndskunngjøring: Utlysningen er rettet mot forskningsutfordringer i grenseflaten mellom kulturarv og klimaendringer. Fullstendig utlysningen legges ut tentativt i midten av april på JPI-enes nettsider og hos Belmont Forum. Søknadsfristen blir i begynnelsen av september.

Klima- og polarforskning
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 21.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.