Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen retter seg mot erfarne forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå som ønsker å tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året i Norge.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
15. jan.
2025
Planlagt

Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige forskningssentre for kunstig intelligens (KI-sentre), innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til denne utlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.