Utlysninger

Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke.

Utdanning og kompetanse
Søknadsfrist
15.11
2023
Planlagt

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Sentrenes hovedaktivitet skal være innenfor teknologisk forskning, og samfunnsvitenskapelige og miljøfaglige problemstillinger skal integreres i senterets forskningsaktivitet. Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Energi, transport og lavutslipp

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 17:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.