Utlysninger

Søknadsfrist
5. jun.
2024
Søk nå

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2024

Nærings-ph.d.-ordningen skal bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Innovasjon
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer etter hvert. Utlysningen er rettet mot bedrifter, og midlene skal gå til innovasjonsprosjekter med omfattende forsknings- og utviklingsinnhold (FoU) og piloterings- og demonstrasjonsprosjekter som skal teste ny teknolog (tidligere DEMO2000).

Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Formålet er å finansiere forskning og innovasjon som er forankret i de kommunale helse- og omsorgstjenestenes behov. Kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner kan søke om midler gjennom denne utlysningen.

Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.