Utlysninger

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen vil ha formål om å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene.

Planlagt
Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten.

Planlagt
Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Planlagt
Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer.

Planlagt
Banebrytende forskning