Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Forskerprosjekt for erfarne forskere (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen retter seg mot erfarne forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Forskerprosjekt for tidlig karriere (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

FRIPRO finansierer både grunnleggende og anvendt forskning som er nysgjerrighetsdreven og dristig. Denne utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå som ønsker å tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året i Norge.

Banebrytende forskning
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Forskerprosjekt for fornyelse og utvikling av IKT

Digital sikkerhet og suverenitet og neste generasjon dataprosessering/IKT-systemer har særlig prioritet, men utlysningen favner også øvrige IKT-forskningsområder. Forskningsorganisasjoner kan søke om midler.

Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.