Utlysninger

Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Formålet med søknadstypen er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten, og kan være med eller uten ambisjoner om anvendelse på kort eller lang sikt.

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Søknadsfrist
15.
sep 2021

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling gjennom grensesprengende forskning på tvers av de muliggjørende teknologiene. Bare forskningsorganisasjoner kan søke.

Planlagt
Muliggjørende teknologier

Forskerprosjekt for fornyelse

Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar eller mars 2022. Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten.

Planlagt
Banebrytende forskning

Forskerprosjekt for unge talenter

Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar eller mars 2022. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Planlagt
Banebrytende forskning

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Søknadsfrist
Kommer

Dette er et varsel om kommende utlysning. Utlysningen kommer til å ha søknadsfrist i februar eller mars 2022. Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer.

Planlagt
Banebrytende forskning