Utlysninger

Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige forskningssentre for kunstig intelligens (KI-sentre), innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til denne utlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
Løpende
07.06.2024
Søk nå

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
18. sep.
2024
Planlagt

Senter for norsk som fagspråk

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor norsk som fagspråk gjennom en langsiktig satsing på norsk språkforskning. Utlysningen retter seg mot norske fag- og forskningsmiljøer innenfor aktuelle disipliner.

Kommunikasjon og formidling
Humaniora og samfunnsvitenskap
Livsvitenskap
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kvalifisering - Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2024

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av mulige anvendelsesmuligheter. Godkjente forskningsorganisasjoner, TTO-er og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner, kan søke.

Bransjer og næringer
Kommersialisering
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning

Støtte til formidling og kommunikasjon av forskning som øker folks forståelse for klima, miljø og hav og som gjør det lettere å ta forskningsbasert kunnskap i bruk. Forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og næringsliv kan søke.

Hav
Klima og miljø
Søknadsfrist
Løpende
Planlagt

Prekvalifisering for å sende søknad om "Chips Competence Centre" innenfor halvlederteknologi og smarte systemer

Utlysningen er en prekvalifisering for å søke om midler gjennom Chips JUs utlysning av midler til et kompetansesenter i Norge på halvlederteknologier.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist
22. mai
2024
Søk nå

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Hvordan kan vi skape grønne innovasjoner som gir verdi for både næringslivet og fellesskapet? Det er konkurransekraft i å tenke nytt, spesielt når det er bygget på reell innsikt og behov. Å finne disse løsningene er utfordrende og krever friske perspektiver og samarbeidsformer. Men, hvordan skal vi gjøre det i praksis? DOGA kan hjelpe dere i gang.

Industri og tjenestenæringer
Søknadsfrist
Søk nå

Utlysninger i Chips Joint Undertaking (tidligere KDT) 2024

Chips finansierer forskning, utvikling og innovasjon innen halvlederteknologi og -framstillingsprosesser.

Muliggjørende teknologier
Søknadsfrist 2
27. mai
2024
Søk nå

NutriBrain: Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle

Målet med utlysningen er å støtte multinasjonale forskningsprosjekter som bidrar til å bedre kunnskapen om hvordan livsstilsfaktorer kan bedre hjernehelsen.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist
30. mai
2024
Søk nå

Konsekvenser av endringer i lys i marint miljø

JPI Oceans sin utlysning på endringer av lys i marint miljø skal se på årsaker og økologiske konsekvenser av endringer i lysregime forårsaket av redusert lysgjennomtrengning i havet og menneskeskapt lys (kunstig lys).

Hav
Søknadsfrist 2
13. jun.
2024
Søk nå

NANOTECMEC: Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy

Forskningsrådet lyser ut 1 600 000 euro til norske forskere som vil delta i transnasjonalt forskningssamarbeid.

Helse
Muliggjørende teknologier
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
20. jun.
2024
Søk nå

Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches

Utlysningen (JTC2024) vil finansiere forskning for å identifisere eller validere markører og mål for persontilpasset medisin i bredden. Konsortiene må være transnasjonale, tverrfaglige og transsektorielle og tydelig skissere persontilpasset medisin.

Helse
Livsvitenskap
Søknadsfrist 2
19. sep.
2024
Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av både konvensjonelle og økologiske landbrukssystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Mat og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.