Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning

Støtte til formidling og kommunikasjon av forskning som øker folks forståelse for klima, miljø og hav og som gjør det lettere å ta forskningsbasert kunnskap i bruk. Forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og næringsliv kan søke.

Hav
Klima og miljø
Søknadsfrist 1
26. apr.
2024
Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av både konvensjonelle og økologiske landbrukssystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Mat og bioressurser
Søknadsfrist 2
29. apr.
2024
Søk nå

Water4All: Akvatiske økosystemtjenester

Hav
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 15:26 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.