Utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Støtte til arrangement

Gjennom denne utlysningen kan dere søke om støtte til å arrangere konferanser, workshop og seminarer. Arrangementet skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid. Arrangementet kan være både fysisk og digitalt.

Internasjonalisering
Hav
Helse
Muliggjørende teknologier
Demokrati og global utvikling
Energi og transport
Klima og miljø
Mat og bioressurser
Søknadsfrist
Løpende
Søk nå

Kommunikasjon og formidling av klima-, miljø- og havforskning

Støtte til formidling og kommunikasjon av forskning som øker folks forståelse for klima, miljø og hav og som gjør det lettere å ta forskningsbasert kunnskap i bruk. Forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og næringsliv kan søke.

Hav
Klima og miljø
Søknadsfrist
8. jul.
2024
Søk nå

EU Partnership Animal Health and Welfare (EUPAHW) - Ist Co-funded Call for pre-proposal

The purpose of this call is to support the future of the health and welfare of terrestrial and aquatic animals through research and innovation and the advancement of fundamental and socio-economic science. This call is open to proposals addressing one of the research topics described in the Call-text document, focusing on either terrestrial and aquatic animals, bee health, or additionally wildlife, where relevant (transmission of diseases of consequence to livestock, or zoonotic diseases).

Hav
Mat og bioressurser
Søknadsfrist 2
19. sep.
2024
Søk nå

First call of the European Partnership AGROECOLOGY - Fostering agroecology at farm- and landscape levels

Målet med denne utlysningen er å finansiere tverrfaglige forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar for seg den agroøkologiske omstillingen av både konvensjonelle og økologiske landbrukssystemer.

Landbasert mat, miljø og bioressurser
Mat og bioressurser
Søknadsfrist 2
30. sep.
2024
Søk nå

Joint Call for Proposals on Ecological Aspects of Deep-Sea Mining 2023 – frist for innsendelse av skisse 1.mars

JPI Oceans lyser ut inntil 6,8 millioner euro for å øke vitenskapelig kunnskap til støtte for politikk utforming på området utvinning av havbunnsmineraler. Økologiske, etiske og sosiale aspekter er viktige. Norge deltar med inntil 520 000 euro i utlysningen.

Hav
Energi og transport
Søknadsfrist 2
11. nov.
2024
Søk nå

Andre utlysning fra det europeiske partnerskapet for Sustainable Blue Economy

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi lanserer den andre internasjonale fellesutlysningen: Felles veier mot en klimanøytral, bærekraftig og motstandsdyktig blå økonomi: engasjere sivilsamfunn, akademia, politikere og industri.

Hav

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 22.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.