Gjennomført
Se Resultat

Pilot-E 2021: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem

Viktige datoer

4. aug. 2021

Åpen for søknad

15. sep. 2021

Søknadsfrist

1. jan. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen, er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 362 713 000
Tildelte midler
Kr 68 146 000
Mottatte søknader
12
Innvilgede søknader
6
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
331846VIRIDIS BULK CARRIERS FlexBulk - NH3 powerN/AN/A16.12.2021
331781KONGSBERG DIGITAL FlexOps - Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdriftN/AN/A16.12.2021
331720SKAGERAK ENERGI Next generation Virtual Power PlantN/AN/A16.12.2021
331796FUTUREHOME HouseholdFlex - Large scale implementation of flexibility from households to support the green transitionN/AN/A16.12.2021
331887GREEN H H2nærnode - Hydrogenknutepunkt for nærforsyningN/AN/A16.12.2021
331862HEIDELBERGCEMENT NORWAY HySupply - Samordnet innovasjon, standardisering og effektivisering av verdikjeden for hydrogen.N/AN/A16.12.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 22.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.