Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å finansiere et nasjonalt nettverk innenfor nevroinformatikk for å gi norske forskere tilgang til data og verktøy. Det vil være krav om egenfinansiering og medlemskap i det internasjonale nevroinformatikknettverket INCF. Forskningsorganisasjoner kan søke. 

Viktige datoer

13. okt 2021

Åpen for søknad

24. nov 2021

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer snart. 

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart. 

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart. 

Vurderingskriterier

Mer informasjon kommer snart. 

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.