Gjennomført

Støtte til medlemskap i stiftelsen European Open Science Cloud

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Viktige datoer

1. jun. 2027

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å dekke medlemsavgiften for godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner som kan dokumentere medlemskap i stiftelsen European Open Science Cloud (EOSC AISBL).

Om utlysningen

Forskningsrådet vil gjennom virkemiddelet Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) kompensere forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner som er medlem i stiftelsen EOSC. Kompensasjonen skal dekke medlemskapsavgift på inntil 120 000 kroner (inntil 10 000 euro) per år, i inntil syv år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjon eller offentlig finansiert forvalter av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil 120 000 kroner per år, inntil syv år.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Beregning av støtte

Du kan søke om inntil 120 000 kroner per år i inntil syv år for betalt medlemsavgift til EOSC AISBL. Ved valutakursendringer vil støttebeløp i norske kroner justeres slik at det tilsvarer betalt medlemsavgift i euro.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Søknaden skal dokumentere medlemskap i EOSC AISBL og oppfylle generelle krav i utlysningen samt inneholde obligatoriske vedlegg.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på grunnlag av faktura fra EOSC AISBL.  Det forventes ingen rapportering utover dette.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

  • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
  • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
  • Søknadsbeløp, hva det søkes om, må samsvare med rammene for utlysningen.
  • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
  • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
  • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
  • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på engelsk.
  • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatorisk vedlegg

  • kopi av faktura på medlemsavgift fra EOSC AISBL

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Oppfyllelse av generelle krav og innsendte obligatoriske vedlegg i utlysningen vil ligge til grunn for vedtaket om dere får støtte eller ikke.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.