Søkeresultater

Viser 1–10 av 513 treff

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2024

Planlagt
ellers lik vurdering, vil prosjektet som er mest bærekraftig med hensyn til effekter på klima, miljø og samfunn ... til prosjekter som støtter en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet, som bidrar til omstilling
Næringsliv

Green ERA-Hub - Bidra til et bærekraftig og motstandsdyktig jordbruks- og matsystem

forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer. NSF Forskningsrådet ... forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer. Green ERA-hub bygger
Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Berekraftig fôr

Berekraftig fôr Fakta om samfunnsoppdraget Organisering av arbeidet Kontakt Felles e-post for alle som ... samfunnsoppdraget om berekraftig fôr er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme frå berekraftige kjelder

Midler til å utarbeide et kunnskapsnotat om forskning på bærekraftig fôr til husdyr i Norge

Gjennomført
og avdekke de viktigste kunnskapshullene om bærekraftig fôr til husdyr i Norge. Godkjente norske for ... samfunnsoppdrag på Bærekraftig fôr, som sier at "alt fôr til husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra
Forskningsorganisasjon
Mat og bioressurser

Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked

Gjennomført
Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked Temaer på tvers Formålet med utlysningen ... å støtte arbeidet med å akselerere utviklingen av bærekraftig fôr til husdyr og fisk. Bedrifter kan søke om
Energi, transport og lavutslipp
Hav
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv

Arbeidsgrupper bérekraftig fôr

Både den operative gruppa og ekspertgruppa har høve til å setje ned ulike arbeidsgrupper som for fokusert arbeid innan spesifikke område.

Nye løysingar for berekraftig matproduksjon

Innovasjon i landbruket er viktig for å lykkast med grøn omstilling. Derfor har N2 Applied utvikla ein metode som gjer det mogleg for bonden å produsere miljøvennleg gjødsel på eigen gard.
Næringsliv
Skattefunn

Stort potensial for berekraftig fôrproduksjon

Illustrasjonsbilde i forskningsrådets-profil som viser to hender som holder fôr-pellets
Forslaga til målsetjingar og organisering av samfunnsoppdraget på berekraftig fôr er no overleverte til departementa. Blant tilrådingane er mål om å redusere klimagassutslepp og bevare naturmangfald, auke forsyningstryggleiken og utvikle ein norsk fôringrediensindustri.
Muliggjørende teknologier

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Gjennomført
Se Resultat
Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur ... tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Offentlig sektor

Stor satsing på berekraftig fôr

Alle må bidra for at Noreg skal no dei ambisiøse klimamåla sine. Det gjeld også landbruks- og havbruksnæringane, der meir berekraftig fôr blir ein viktig faktor. No lyser Forskingsrådet ut nye forskings- og innovasjonsmidlar for å styrkje utviklinga av berekraftig fôr til husdyr og oppdrettsfisk. 41 millionar kroner skal gå til innovasjonsprosjekt i næringslivet som skal utvikle meir klimavennlege fôrkjelder.
Bransjer og næringer
Hav
Industri og tjenestenæringer
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.