Søkeresultater

Viser 1–10 av 500 treff

Green ERA-Hub - Bidra til et bærekraftig og motstandsdyktig jordbruks- og matsystem

forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer. NSF Forskningsrådet ... forskningssamarbeid om bærekraftige og motstandsdyktige jordbruks- og matsystemer. Green ERA-hub bygger
Forskningsorganisasjon
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Berekraftig fôr

Berekraftig fôr Fakta om samfunnsoppdraget Organisering av arbeidet Kontakt Aktuelt Se alle nyheter og ... samfunnsoppdraget om berekraftig fôr er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme frå berekraftige kjelder

Nye løysingar for berekraftig matproduksjon

Innovasjon i landbruket er viktig for å lykkast med grøn omstilling. Derfor har N2 Applied utvikla ein metode som gjer det mogleg for bonden å produsere miljøvennleg gjødsel på eigen gard.
Næringsliv
Skattefunn

Fellesutlysning mellom Kina og Norge på mattrygghet – bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk

Gjennomført
Se Resultat
Landbasert mat, miljø og bioressurser Hav THGI Forskningskvalitet | FP Virkninger og effekter ... Denne utlysningen gjelder Forskerprosjekt på bærekraftig og trygg mat fra land- og havbruk. Bionæringsprogram
Forskningsorganisasjon
Hav
Internasjonale fellesprogrammer
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked

Gjennomført
Mer bærekraftig fôr til husdyr og fisk – fra idé til marked Temaer på tvers Formålet med utlysningen ... å støtte arbeidet med å akselerere utviklingen av bærekraftig fôr til husdyr og fisk. Bedrifter kan søke om
Energi, transport og lavutslipp
Hav
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv

Arbeidsgrupper bérekraftig fôr

Både den operative gruppa og ekspertgruppa har høve til å setje ned ulike arbeidsgrupper som for fokusert arbeid innan spesifikke område.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Gjennomført
Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur ... tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte.
Helse
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Offentlig sektor

Bærekraftig fôr som samfunnsoppdrag

På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Dette er ambisjonen bak et nytt, målrettet virkemiddel ‒ samfunnsoppdrag ‒ som regjeringen lanserte i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Bransjer og næringer
Hav
Industri og tjenestenæringer
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier

Stor satsing på berekraftig fôr

Alle må bidra for at Noreg skal no dei ambisiøse klimamåla sine. Det gjeld også landbruks- og havbruksnæringane, der meir berekraftig fôr blir ein viktig faktor. No lyser Forskingsrådet ut nye forskings- og innovasjonsmidlar for å styrkje utviklinga av berekraftig fôr til husdyr og oppdrettsfisk. 41 millionar kroner skal gå til innovasjonsprosjekt i næringslivet som skal utvikle meir klimavennlege fôrkjelder.
Bransjer og næringer
Hav
Industri og tjenestenæringer
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier

Norsk-russisk bilateral utlysning på miljøaspekter og bærekraftig utvikling av ressurser i nordområdene

Kansellert
forskningsorganisasjoner for forskning på miljøaspekter og bærekraftig ressursutvikling i nordområdene. Norske forskere ... prosesser Hav og kryosfære: tilstand og prosesser Bærekraftig utvikling av petroleumsressurser og påvirkningen
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Petroleum

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. september 2023, 05:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.