Syv tips til et vellykket arbeid med søknaden

Å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være tidkrevende, derfor er det viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv tips til hvordan du kan komme vel i mål.

Du kommer til søknadsskjemaet via utlysningen du velger. Her finner du en oversikt over hva du blir bedt om å gjøre og en kort forklaring på begreper og termer som blir brukt i søknadsskjemaet.

Detaljert beskrivelse av krav til søknaden finnes i hver enkelt utlysning og i tilhørende søknadsskjema med veiledning, som alle søkere må sette seg inn i. Søknader som ikke innfrir kravene, blir avvist.

 

Forskningsrådet bruker standardiserte søknadstyper. Søknadstypen beskriver hvilke vurderingskriterier og krav som gjelder til søknaden. På siden "Nye søknadstyper i 2019" finner du en oversikt over søknadstypene.

Når støtten fra Forskningsrådet utgjør statsstøtte, må den gis i henhold til statsstøtteregelverket. Regelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis og hva som er maksimal støttegrad for de ulike aktivitetene. 

Forskningsrådet har klare retningslinjer for spredning og offentliggjøring av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 21.26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.