Forskningsrådet bruker standardiserte søknadstyper. Søknadstypen beskriver hvilke vurderingskriterier og krav som gjelder til søknaden. På siden "Nye søknadstyper i 2019" finner du en oversikt over søknadstypene.

Sette opp budsjett

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet skal ha et fullstendig budsjett.

Få gode tips

Forskningsrådet har klare retningslinjer for spredning og offentliggjøring av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.41 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.