Prosjekter i Offentlig sektor-ph.d. og Nærings-ph.d.

Denne siden er for aktive prosjekter i ordningene Offentlig sektor-ph.d. og Nærings-ph.d. Finn informasjon om blant annet rapportering, utbetaling, prosjektendringer og utenlandsstipend.

For nye prosjekter anbefaler vi å lese alt innholdet og følge rekkefølgen på siden.

Kontrakt

Kontrakten består av tre dokumenter

 • avtaledokumentet
 • prosjektbeskrivelsen
 • Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter

Her finner dere viktig informasjon som administrativt ansvarlig, prosjektleder og kandidaten må sette seg inn i før dere starter opp prosjektet. Avtaledokumentet inneholder blant annet informasjon om avtalt budsjett, avtalt prosjektperiode, framdrift og krav til regnskapsføring og rapportering.

Utbetalingsinformasjon

For at Forskningsrådet skal kunne foreta utbetaling, må følgende informasjon sendes til okonomi@forskningsradet.no

 • prosjektnummer
 • prosjektansvarliges organisasjonsnummer, organisasjonsform, postadresse, telefon og e-postadresse
 • navn og e-postadresse til den som skal motta varsel om utbetaling fra Forskningsrådet
 • bankkontonummeret som Forskningsrådet skal utbetale midler til

Årshjul for rapportering

Nærings-ph.d.-prosjekter har følgende årlige frister

 • regnskapsrapport 20. januar
 • Nærings-ph.d. prosjekter skal ikke levere framdriftsrapport i 2023

Offentlig sektor ph.d. har følgende årlige frister 

 • Offentlig sektor-ph.d. prosjekter skal ikke levere framdriftsrapport i 2023

Les mer om

Årshjul for utbetaling

Alle nye Offentlig sektor- og Nærings-ph.d.-prosjekter er en del av utbetalingsordningen "Utbetaling av tilskudd på faktura". 

Prosjektansvarlig skal fakturere Forskningsrådet for tilskudd minimum hvert tertial for faktiske poløpte prosjektkostnader. All støtte utbetales etterskuddsvis.

Informasjon om utbetaling finner dere også i kontraktens punkt 6.4.

Endringer underveis i prosjektet

Skjer det endringer underveis i prosjektet, må dere sende inn en søknad om prosjektendring. Det kan f.eks. være forsinkelser i prosjektet grunnet sykdom eller permisjon, endringer i rollene prosjektleder og administrativt ansvarlig, og det må vi ha beskjed om.

Les mer om prosjektendringer og hvordan dere sender søknad om prosjektendring

Avslutning av prosjektet

Når prosjektet er ferdig skal alle Offentlig sektor-ph.d.- og Nærings-ph.d-prosjekter levere

 • sluttrapport
 • prosjektregnskapsrapport

Rapportene har frist én måned etter prosjektets sluttdato.
Prosjektslutt i et Offentlig sektor-ph.d.- og Nærings-ph.d-prosjekt regnes når avhandlingen er levert.

Avbryte prosjektet

Kan ikke prosjektet gjennomføres? Ta kontakt med saksbehandler for å vurdere saken så snart som mulig.

Kontakt

Ta kontakt med saksbehandleren din ved henvendelser. Du finner navnet på saksbehandleren din i kontrakten på Mitt Nettsted

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.