PILOT-X

PILOT-X brukes når to eller flere norske virkemiddelaktører går sammen om et sømløst tilbud til næringsaktører på utvalgte tematiske områder.

PILOT-X-ordningen brukes når det er behov for å samordne flere typer virkemidler hos virkemiddelaktørene for å oppnå

  • høyere tempo i utviklingen
  • økt forutsigbarhet for næringslivet
  • større finansiell slagkraft
  • mobilisere aktører til å samarbeide for å løse viktige oppgaver

Prosjektet skal ende opp i en pilot eller fullskala løsning som tas i bruk.
Utlysningene er rettet mot store samfunnsutfordringer med behov for løsning – raskt, og brukes innen områder der det er nødvendig å koble aktører som ikke nødvendigvis til vanlig arbeider sammen.

Hvem er målgruppen for PILOT-X?

Målgruppen er konsortier med to eller flere bedrifter som har en plan hele veien fra forskning frem til anvendelse - og som kan evne å bevege seg raskt. Konsortiene kan også omfatte offentlig sektor og andre samfunnsaktører.

Det stilles krav om egen FoU-kompetanse eller samarbeid med FoU-organisasjon. Det kan stilles krav om at en eller flere av bedriftene i konsortiet har industrialiseringskompetanse og høy investeringsevne og -vilje.

PILOT-X lyses ut for utvalgte tema. Her finner du all nødvendig informasjon om utlysninger, inkludert krav til søknaden og vurderingskriterier som benyttes.