Få skattefradrag via SkatteFUNN

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU), kan søke om godkjenning og dermed få rett til skattefradrag.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN (Skattefradrag for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv):

  1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?

  2. Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å skaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter?

Dersom du kan svare JA på begge spørsmålene, kan bedriften ha rett til skattefradrag gjennom SkatteFUNN.

Du kan kombinere tilskudd fra andre støtteordninger med SkatteFUNN-støtte til samme prosjekt

Men da må du sende søknad på andre støtteordninger før du søker SkatteFUNN-støtte. Les mer om kombinasjon av virkemidler på skattefunn.no.

Skattefradrag for kostnadene 

Når du har søkt, vil vi vurdere det faglige innholdet og kvaliteten i prosjektet og avgjøre om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN. Dersom vi godkjenner prosjektet, kan bedriften kreve skattefradrag for kostnadene i prosjektet.

Søke SkatteFUNN

For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Da blir i tilfelle støtten utbetalt av Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Mer om SkatteFUNN finner du her: www.skattefunn.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.