Forskningsrådet bidrar til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. Vi har ulike finansieringsordninger for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging.

Forskningsrådet bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv. Vi har ulike finansieringsordninger for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging.

Forskningsrådets mest sentrale målgruppe er forskningsorganisasjoner. De kan søke om finansiering innenfor alle relevante temaer og fagfelt.