Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor.

Er du gründer eller representerer en liten eller stor bedrift med egen FOU-avdeling? Vi investerer i forsknings- og innovasjons-prosjekter og kompetansebygging for hele næringslivet.

Forskningsorganisasjoner er vår mest sentrale målgruppe og kan søke om finansiering innenfor alle temaer og fagfelt.