Støtte fra Forskningsrådet og til hva?

Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan motta støtte og råd fra Forskningsrådet. Vi kan støtte forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet. 

Her finner dere nyttige prosjektverktøy og oversikt over relevante rådgivere som kan hjelpe dere med å komme i gang med et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet: Én utlysning – åpen for alle

Nå kan du opprette og sende inn søknad

Webinar: Informasjonsmøte om støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2019

For mer informasjon

Viktige datoer og frister for næringslivet

01 jan 2019

Løpende søknadsfrist for Nærings-ph.d.

20 mar 2019

Horisont-konferansen

17 jun 2019

Skissefrist Innovasjonsprosjekter i næringslivet

22 aug 2019

Webinar: Informasjonsmøte om støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2019

01 sep 2019

Garantifrist SkatteFUNN

Alle søknader som sendes inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet samme år, og det innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

04 sep 2019

Søknadsfrist Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Formålet er å støtte samarbeid som bidrar til å bygge FoU-kompetanse og kapasitet på viktige samfunns- og næringsområder. Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

12 sep 2019

Søknadsfrist Eurostars

25 sep 2019

Søknadsfrist Innovasjonsprosjekt i næringslivet

16 sep 2020

Søknadsfrist Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Viktige datoer og frister for næringslivet