Støtte fra Forskningsrådet og til hva?

Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan motta støtte og råd fra Forskningsrådet. Vi kan støtte forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet. 

Vi investerer i forsknings- og innovasjonsprosjekter samt for å bygge kompetanse og nettverk. Her finner du en oversikt over de viktigste ordningene.

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen

Les nyhetsartikkelen

Finn nyttige prosjektverktøy, lenker til informasjonsmøter og oversikt over relevante rådgivere som hjelper dere med å komme i gang med et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Slik behandler vi søknader til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Mange norske aktører i næringslivet sender prosjektforslag til Forskningsrådet. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner dem som lykkes?

Informasjon for løpende prosjekter

Flere muligheter via Altinns portal

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke ordninger for forskning og utvikling.

Se oversikt over ordningene.