Ordninger du kan søke om milder fra

Se oversikten her

Finn nyttige prosjektverktøy, lenker til informasjonsmøter og oversikt over relevante rådgivere som hjelper dere med å komme i gang med et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Mange norske aktører i næringslivet sender prosjektforslag til Forskningsrådet. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner dem som lykkes?

Informasjon for løpende prosjekter

Flere muligheter via Altinns portal

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke ordninger for forskning og utvikling.

Se oversikt over ordningene.

Nyheter for næringsliv

Arrangementer for næringsliv