Støtte fra Forskningsrådet og til hva?

Bedrifter som trenger forskning og utvikling for å fremstille nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser kan motta støtte og råd fra Forskningsrådet. Vi kan støtte forsknings- og innovasjonsaktiviteter der målet er ny kunnskap som bedriften trenger for å realisere noe nytt i bransjen eller fagfeltet. 

Vi tilbyr støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter samt for å bygge kompetanse og nettverk. Her finner du en oversikt over de viktigste ordningene.

Finn SkatteFunns prosjektverksteder og kurs for våren 2020

Finn verksteder og kurs i ditt område

Forskningsrådet deler ut 1,25 milliarder til forskning og innovasjon i næringslivet

Les nyhetssaken

Her finner dere nyttige prosjektverktøy og oversikt over relevante rådgivere som kan hjelpe dere med å komme i gang med et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Informasjon for løpende prosjekter

Mange norske aktører i næringslivet sender prosjektforslag til Forskningsrådet. Noen får tilslag, andre får avslag. Hva kjennetegner dem som lykkes?

Flere muligheter via Altinns portal

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke ordninger for forskning og utvikling.

Se oversikt over ordningene.

Viktige datoer og frister for næringslivet

01 jan 2019

Løpende søknadsfrist for Nærings-ph.d.

20 mar 2019

Horisont-konferansen

17 jun 2019

Skissefrist Innovasjonsprosjekter i næringslivet

22 aug 2019

Webinar: Informasjonsmøte om støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet 2019

01 sep 2019

Garantifrist SkatteFUNN

Alle søknader som sendes inn før 1. september er garantert å bli ferdigbehandlet samme år, og det innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

04 sep 2019

Søknadsfrist Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Formålet er å støtte samarbeid som bidrar til å bygge FoU-kompetanse og kapasitet på viktige samfunns- og næringsområder. Godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner kan søke.

12 sep 2019

Søknadsfrist Eurostars

25 sep 2019

Søknadsfrist Innovasjonsprosjekt i næringslivet

16 sep 2020

Søknadsfrist Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Viktige datoer og frister for næringslivet