Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Vi hjelper deg i gang

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:08 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.