Bruk gjerne verktøyet Prosjektkanvas for å få oversikt over prosjektet ditt før du eventuelt kontakter en av våre fagrådgivere.

 

Guiden loser dere gjennom planlegging, søknadsprosess og hva som kreves etter en godkjenning i SkatteFUNN.

Å skrive en søknad til Forskningsrådet kan være tidkrevende, derfor er det viktig ikke å snuble på målstreken. Her er syv tips til hvordan du kan komme vel i mål.

Informasjonsmøte om innovasjonsprosjekt i næringslivet

Rådgivere 

Forskningsrådet har rådgivere med lang erfaring og kompetanse fra næringslivet og forskningsbasert innovasjon. Vi har rådgivere med spesielt ansvar for ulike industrisektorer. Disse rådgiverne kan svare på spørsmål om ulike støtteordninger til forsknings- og innovasjonsprosesser og hvordan søke om støtte.

Forskningsrådets regionansvarlige kan svare på spørsmål og diskutere muligheter som hjelper bedriften videre. De er til stede i hele landet og har som regel kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer.

Kompetansemeglerne bistår bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet med å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.

Forskningsrådets egne fagrådgivere for EU kan svare på spørsmål og diskutere muligheter i europeiske utlysninger. Se hvem som er nasjonale kontaktpunkter for de ulike fagområdene.

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. 

 

Forskningsrådet har egne land- og regionkontakter som kan svare på spørsmål og diskutere mulighetene for forsknings- og innovasjonssamarbeid i land utenfor Europa.