Verktøyet prosjektkanvas

Bruk gjerne verktøyet Prosjektkanvas for å få oversikt over prosjektet ditt før du eventuelt kontakter en av våre fagrådgivere.

 

Søknadsguide til SkatteFUNN

Her finner du hvilke krav vi stiller til prosjektet og bedriften deres for at dere skal få godkjenning i SkatteFUNN. 

Sju tips til eit vellykka arbeid med søknaden

Å skrive ein søknad til Forskingsrådet kan vere tidkrevjande, derfor er det viktig ikkje å snuble på målstreken. Her er sju tips til korleis du kan komme vel i mål.

Se webinar om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Kontakt en av våre rådgivere 

Har du spørsmål om en konkret utlysning eller sektor?

Finn en fagrådgiver under hvert tema i utlysningene. Forskningsrådets fagrådgivere har lang erfaring og kompetanse fra næringsliv og forskningsbasert innovasjon.

Kompetansemeglerne i ditt fylke

Kompetansemeglerne bistår bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet med å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil du dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.

Våre regionansvarlige

Forskningsrådets regionansvarlige bor og jobber i regionene. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har kjennskap til og dialog med næringsaktører, forskningsmiljøer, offentlig sektor og virkemiddelaktørene i regionen.

Våre nasjonale kontaktpersoner (NCP) for EU-midler

Forskningsrådets egne fagrådgivere for EU kan svare på spørsmål og diskutere muligheter i europeiske utlysninger. Se hvem som er nasjonale kontaktpunkter for de ulike fagområdene.

Eurostars rådgivere

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. 

 

Samarbeid utenfor Europa

Forskningsrådet har egne land- og regionkontakter som kan svare på spørsmål og diskutere mulighetene for forsknings- og innovasjonssamarbeid i land utenfor Europa. Du finner kontaktpersoner under de aktuelle utlysningene som er lenket til på siden. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.