Vi støtter milepælstyrte prosjekter som er tydelige på utløsende effekter

Et kvalifiseringsprosjekt skal gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater for å avklare videre veivalg, det være seg videre forskningsretning, teknologiutvikling eller strategivalg.

Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt vil ofte danne grunnlaget for beslutning om videre kommersialiseringsløp. Dersom resultatene fra kvalifiseringsprosjektet kan defineres som en suksess, vil disse kunne bli brukt som underlag til en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

Et verifiseringsprosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

For både kvalifisering- og verifiseringsprosjekter, må søknadene være tydelige på hva som er gjort i forkant, hvorfor prosjektet er viktig, hva som vil utløses ved et vellykket prosjekt og forventet langsiktig verdiskaping. Hovedmålet for prosjektet skal beskrive hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt knyttet til både tekniske- og kommersielle aspekter. Arbeidspakkene i prosjektplanen må ha en kobling opp mot viktige og beslutningskritiske momenter med tilhørende målbare milepæler og leveranser. Prosjektet skal være milepælsstyrt og markedsorientert knyttet til hva som kan defineres som suksessfulle resultater og hvordan dette bidrar til å utløse neste trinn i kommersialiseringsprosessen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 03:59 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.