Behandlingsprosedyre for forskerprosjekt-søknader i 2021

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene med søknadsfrist i februar 2021.

Først behandles søknadene i en felles prosess, i et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Søknadene blir vurdert uavhengig av hvilket eller hvilke temaer søkeren har valgt.

Deretter vurderes søknadens relevans for temaet eller temaene søkeren har valgt. Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Klikk på boksene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Mottak, forvurdering og avvisning

Plassering av søknaden i panel

Rekruttering av eksperter

Habilitet 

Kompetansekartlegging

Informasjon til ekspertene

Panelets oppgaver før møtet

Panelmøtet 

Relevansvurdering

Porteføljevurdering

Beslutning om bevilgning

Tilbakemelding til søker