Kvalifiserer bedriften din til støtte?

SkatteFUNN-ordningen er for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er registrert i Brønnøysundregistrene og er skattepliktig til Norge. 

 1. Bedriften må være skattepliktig
  For å kunne få støtte fra SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke krav til at bedriften må være i skatteposisjon.

  Dersom bedriften går med overskudd kommer støtten i form av en skattereduksjon over skatteoppgjøret. Om bedriften går med underskudd kommer støtten som en utbetaling over skatteoppgjøret.

  Dersom søkerbedriften ikke er skattepliktig, vil ikke bedriften kunne få skattefradrag fra Skatteetaten under ordningen.

 2. Er bedriften et enkeltpersonforetak uten ansatte?
  Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften, som ikke har et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.

  Enkeltmannsforetak kan kun få støtte for arbeidsforhold som er lønnet og som kan dokumenteres.

 3. Er bedriften eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen?
  Dersom bedriften har tapt over halvparten av egenkapitalen og er eldre enn tre år vil den falle inn under definisjonen Foretak i vanskeligheter. Søknad fra en slik bedrift vil ikke bli vurdert og kan dermed ikke få en godkjenning i SkatteFUNN. Det er kun bedrifter under tre år som ikke må vurderes i forhold til foretak i vansker. 

  Søkere skal legge ved en egenerklæring i søknaden om at de ikke er i vanskeligheter. Les mer om foretak i vanskeligheter hos Forskningsrådet og hos Skatteetaten.

Kvalifiserer prosjektet ditt til støtte?

Prosjektet må ha som mål

 • å utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
 • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
 • Prosjektet må innebære forskning og utvikling (FoU).
 • Prosjektet må være målrettet og avgrenset, og det må være mulig å skille prosjektet fra den vanlige driften og virksomheten i bedriften.

Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg anses ikke som forsknings- og utviklingsprosjekt, og kan dermed ikke godkjennes som en del av et SkatteFUNN-prosjekt. Eksempler på dette er:

 • Aktivitet med karakter av løpende drift. Dette omfatter rutinemessige eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet. Dette gjelder selv om slike endringer kan innebære forbedringer.
 • Modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter.
 • Organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak.
 • Kunde- eller markedsundersøkelser.
 • Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr.
 • Kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet.
 • Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon.
 • Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly.
 • Kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker.
 • Kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert.
 • Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester.

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Det er mulig å kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger.

Det er begrensninger for hvor stor andel støtte et FoU-prosjekt kan motta fra det offentlige. Dersom størrelsen på støtten overskrider tillatt andel, kan støtten fra SkatteFUNN enten avkortes eller faller helt bort. Les om hvilken betydning statsstøttereglene har for SkatteFUNN-prosjekter.

Det har betydning hvilken rekkefølge du søker de forskjellige støtteordningene. Vi anbefaler å søke tilskudd fra andre støtteordninger først, og eventuelt SkatteFUNN senere. Les mer om insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler her.

Typisk bedrift og prosjekt i SkatteFUNN

 • bedrifta er mindre enn ti år
 • færre enn 20 tilsette
 • sendt inn to søknader tidligare
 • årlege prosjektkostnader på tre millionar
 • prosjektvarigheit på to–tre år

Når utgiftene til revisor overstiger støtten dere forventer å hente inn via SkatteFUNN

Alle bedrifter som krever skattefradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen må ha et  revisorattestert prosjektregnskap. Dette gjelder uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke.

Noen prosjekter har begrensede utgifter, selv om de kvalifiserer til en godkjenning. Det lønner seg derfor ikke å søke SkatteFUNN hvis skattefradraget blir mindre enn utgiftene til revisor.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.