Porteføljeanalyse for Naturvitenskap og teknologi

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

I vedlegg 1 er det presentert en del statistikk for porteføljen innen naturvitenskap og teknologi nasjonalt, i Forskningsrådet og i Horisont 2020 og Horisont Europa

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.