Porteføljeanalyse for Naturvitenskap og teknologi

Alternative investeringsvalg

I Forskningsrådets innspill til ny langtidsplan for forskning foreslås det en opptrapping på 450 millioner kroner over fire år til grunnleggende og grensesprengende forskning.[18] Pandemien har med all tydelighet vist behovet for et solid kunnskapsfundament, og et godt fundament er avgjørende for å kunne løse fremtidige utfordringer og kriser, lykkes med samfunnsoppdrag og for Norges posisjon i den globale kunnskapsutviklingen, herunder evnen til å lykkes i internasjonale finansieringskilder som ERC. En opptrapping av den grunnleggende og grensesprengende forskningen bør inkludere forskning med høy risiko og betydelige muligheter for kunnskapsmessige gjennombrudd.

Noen mulige retninger for utvikling av porteføljen ble listet opp i forrige investeringsplan. Disse er ennå aktuelle og er listet opp under:

  • Stimulere langsiktig kunnskapsutvikling gjennom dristig og nyskapende forskning av høyeste vitenskapelig kvalitet.
  • Stimulere til at flere norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • Tiltak for å sikre god kjønns- og mangfoldbalanse blant prosjektledere og stipendiater der det er nødvendig.
  • Tiltak som kan øke returandelen fra Horisont Europa generelt og ERC spesielt.
  • God balanse mellom langsiktig kunnskapsutvikling gjennom grunnleggende forskning og tematiske satsinger.
  • Naturvitenskap og teknologis bidrag til relevante tematiske mål, f.eks. opp mot mål i langtidsplanen, Forskningsrådets strategi og FNs bærekraftsmål.

[18]forskningsradets-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 21:27 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.