Informasjon om forskning på Svalbard

Forskning på Svalbard krever omfattende planlegging og alle som skal gjennomføre feltarbeid på øygruppa må sette seg inn i gjeldende regelverk. På Svalbard møter man utfordringer knyttet til ferdsel på bre og bresprekker, ferdsel i bratt terreng og snøskred, ekstremvær, isbjørnfare og dårlig til ikke-eksisterende kommunikasjonsdekning og infrastruktur.

Forskningsprosjekter skal registreres i databasen the Research in Svalbard portal (RiS) god tid før prosjektstart. RiS er en portal som administreres av Svalbard Science Forum, og hvor alle forskningsprosjekter på Svalbard skal registreres. Dette inkluderer blant annet informasjon om forskerne med tilhørende institusjoner, publikasjoner og metadata. Portalen er åpen og tilgjengeliggjør relevant informasjon på ett sted. Den er et nyttig verktøy for koordinering og samarbeid for forskere på Svalbard, og et sted å finne informasjon om prosjekter og feltarbeid på Svalbard. Ved å søke gjennom eksisterende prosjekter i portalen kan du sikre at prosjektet ditt ikke dupliserer forskning og/eller eksisterende infrastruktur.

Sikkerhetsspørsmål

Flere utfordringer relatert til feltarbeid er nevnt over, og skal tas alvorlig. Sysselmannen på Svalbard har veiledning på sin hjemmeside som kan være nyttig når feltarbeid skal planlegges. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr sikkerhetskurs som tar opp risiko og utfordringer som du kan møte på Svalbard og i Arktis.

Kontakt UNIS for ytterligere informasjon.

Noe forskningsaktivitet på Svalbard vil kreve godkjenning/tillatelse fra flere myndigheter i forkant av aktiviteten, mens andre forskningsaktiviteter ikke trenger slike tillatelser.

Det meste av norsk lovgivning gjelder også for Svalbard og regulerer en rekke forskningsaktiviteter i området. Forskere og forskningsinstitusjoner bør gjøre seg kjent med gjeldende reguleringer, og innhente nødvendige tillatelser fra norske myndigheter før forskningsaktivitet på Svalbard initieres.

Svalbardmiljøloven (2001) med forskrifter er særlig relevant for alt feltarbeid og aktivitet på Svalbard. Som hovedregel vil feltarbeid kreve unntak fra miljø¬bestemmelsene og/eller tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:24 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.