Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Utlysningsplan

Tabell 2: Utlysningsplan som viser hvilke utlysninger, prioritering og beløp man skal delta i med egne midler

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

 Regionale kapasitetsløft

 

 

 

 

Kompetanse-, innovasjonsprosjekter, eller annet

 

 

Kommersialiserings-prosjekter

 Kvalifisering, verifisering, lokale midler

185

Innovasjonsprosjekter

I næringslivet

 Industri og tjenestenæringer

483

Internasjonalt samarbeid

 Eurostars,

 M-ERA-NET, partnerskap

   48

   5

Annet

 Grønn plattform

 Kompetansetiltak

 Analyse

277,5

 

3

SUM

 

1001,5

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 14:08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.