Fakta om Values of the Ocean

Values of the Ocean er et offisielt bidrag under FNs havforskningstiår. Programmet vil involvere forskere fra alle fagfelt, næringsliv, offentlig sektor og andre og internasjonalt samarbeid blir viktig.

Programmet er bygd opp med mye av Forskningsrådets eksisterende innsats på hav, som er relevant for å nå havforskningstiårets mål, og satsingsforslaget "Havforskningstiåret, forslag til nasjonal satsing".

Programmet består av ti områder:

  1. Samspill mellom klima og miljø
  2. Helhetlig havforvaltning
  3. Sunn og trygg sjømat til alle
  4. Fornybar energi fra havet
  5. Miljøvennlig maritim transport
  6. Et hav av data
  7. Hvem skal eie havet?
  8. Arktis fullt og helt, ikke stykkevis og delt
  9. Global havøkonomi og bistand
  10. Alle kan hav!

Programmets mål er å bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14 og havforskningstiårets 7 "Decade Outcomes".

Første utlysing i programmet planlegges våren 2022. Elementer som er sentralt i tiåret bli sentralt i utlysningene, det gjelder ting som tverrfaglighet, samarbeid på tvers av sektorer og mellom land.

For at programmet skal kunne gjennomføres i sin helhet, er vi avhengige av økte midler til havforskningstiåret. Programmet ble et godkjent (endorsed) bidrag 8. juni 2021, etter at vi søkte på "call for actions" i januar 2021.

Forskningsrådet v/Havsekretariatet har ansvar for programmet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.