Forskningsrådets havsatsing blir del av FNs havforskningstiår

Forskningsrådets havsatsing har fått status som et offisielt bidrag under FNs havforskningstiår. På verdens internasjonale havdag 8. juni ble det klart at Forskningsrådet får godkjent programmet Values of the Ocean, sammen med 60 andre programmer i hele verden.

Programmet Values of the Ocean - a ten area decade programme for protection and sustainable use of the ocean inkluderer mye av innsastsen Forskningsrådet alt har innenfor hav, og alle ambisjonene som ligger i satsingsforslaget “Havforskningstiåret - forslag til nasjonal satsing”.

–  Å nå havforskningstiårets mål er viktig for livet både i havet og på jorden. Vi er derfor svært glade for å bli et at de offisielle bidragene under FNs havforskningstiår, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit. – Norge kan, og bør, satse kraftig for å nå havforskningstiårets viktige mål. Både forskere, næringsliv, offentlig sektor og andre vil bli involvert i programmet, sier Sundli Tveit videre.

Ti områder knyttet til havforskningstiåret

Ti sentrale områder, knyttet til havforskningstiåret, er inkludert i programmet Values of the Ocean. Områdene handler om havets rolle for klima, sunne økosystemer, en helhetlig forståelse av hvordan havet skal forvaltes, mat fra havet, fornybar energi og miljøvennlig maritim transport.

Videre handler områdene om at verden trenger globalt samarbeid om innsamling, lagring, analyse og deling av data. At verdiskapingen fra havet må komme alle til gode. At et arktisk hav må forstås og forvaltes i et helhetlig perspektiv. At norsk havforskning og -forvaltning må være med på å gi økt tilgang til, og rettferdig fordeling av, marine ressurser globalt. Og til slutt, at så mange som mulig forstår viktigheten av havet og mulighetene fornuftig bruk og vern av havet gir. 

Satsing på havforskning

- Mye av innsatsen vi allerede gjør er direkte relevant for å nå havforskningstiårets mål. Samtidig er behovet for forskning innenfor dette området presserende, og vi vil derfor arbeide for å prioritere en utvidet satsning innenfor egne rammer. Vi skal gjøre vår del av jobben, men for å få en kraftfull satsing som monner og som tar opp i seg satsingsforslaget i sin helhet, er vi også avhengige av økte midler sier Sundli Tveit.

Totalt blir 60 programmer offisielle tiårsprogrammer. To andre norskledede programmer ble også godkjent i samme utlysning. Det er Nansen-programmet med forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen (FAO/NORAD/HI) og Norway-Pacific Ocean Climate Scholarship Programme (UiB/NORAD).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 23.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.