Porteføljeanalyse for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplaner, investeringsplaner og rapportering, samt for rådgivning til andre porteføljestyrer og til Forskningsrådets styre og administrasjon. Analysen inkluderer alle aktive prosjekter i porteføljen, både prosjekter som Forskningsrådet selv har finansiert og prosjekter som Forskningsrådet har et nasjonalt ansvar for å mobilisere søkere til, for eksempel SkatteFUNN-prosjekter og EU-finansierte prosjekter.

Gjelder fra 2022

Resten av analysen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese porteføljeanalysen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 15:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.