Skal forske på norske stortingsvalg

Institutt for samfunnsforskning får 38 millioner kroner over åtte år til å videreføre og fornye Stortingsvalgundersøkelsen.

– Vi er avhengig av kunnskap om stortingsvalgene for å bevare og videreutvikle demokratiet vårt slik at det forblir trygt og stabilt og at folk har tillit til det norske politiske system. Vi lever i en stadig mer utrygg verden, og vi må hegne om og videreutvikle det som er verdifullt, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.  

Stortingsvalgundersøkelsen har blitt gjennomført de siste åtte årene ved Institutt for samfunnsforskning, og de skal nå videreføre og forbedre studien.  

– Den norske valgundersøkelsen har som formål å gi kunnskap om norske stortingsvalg, velgeratferd og skillelinjer i politikken. Kunnskap om demokrati, valg og utvikling er en forutsetning for å bevare og styrke demokratiet, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

Det har blitt gjennomført valgundersøkelser i forbindelse med hvert stortingsvalg siden 1957 med unntak av ett valg. Til sammen utgjør dette et unikt historisk datamateriale som gir informasjon om norske valg og velgere og hvordan disse har utviklet seg over tid.   

– Vi er veldig glade for å kunne videreutvikle valgforskningen i årene som kommer. Norsk og europeisk politikk er i utvikling med økende velgerbevegelser og hvor tilliten til politikere og institusjoner er under press, sier Johannes Bergh som er prosjektleder ved Institutt for samfunnsforskning. Bergh trekker fram at prosjektet består av et meget kompetent, bredt sammensatt team av forskere som er godt rustet til å studere et demokrati i endring.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.