Regionale vitensentre

Forskningsrådet forvalter tilskudd til de regionale vitensentrene. De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her er målet at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. 

Formålet med de regionale vitensentrene er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt.  

Sentrene som inngår i ordningen skal være et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere, foreldre og allmennheten i de forskjellige regionene.

Det er 13 regionale vitensentre

Atlanterhavsparken, Ålesund

DuVerden, Porsgrunn

Inspiria, Sarpsborg

Jærmuseet, Sandnes og Nærbø

Nordnorsk vitensenter, Tromsø

Oslo vitensenter

VilVite, Bergen

ViteMeir, Sogn

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret Innlandet, Gjøvik

Vitensenter Nordland, Mo i Rana

Vitensenteret Sørlandet, Arendal

Vitenparken Campus Ås, Viken

Styringsgruppen for tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene (VITEN) 2024-2027

  • Ove Gunnar Drageset, professor i matematikkdidaktikk ved UiT - Norges arktiske universitet, Tromsø (leder for Styringsgruppen)
  • Leif Lømo, pensjonert spesialrådgiver i Equinor og selvstendig konsulent, Bergen
  • Ella Maria Idsøe, professor i Naturfagsenteret, UiO
  • Bodil Svendsen, førsteamanuensis i naturfagdidaktikk, fagseksjonsleder naturfagene, Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim
  • Lars Gunnar Olsen, lærer ved Abel skole i Gjerstad kommune, Agder

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.