Regionale vitensentre

Forskningsrådet forvalter tilskudd til de regionale vitensentrene. De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Her er målet at besøkende skal lære ved å eksperimentere selv. 

Formålet med de regionale vitensentrene er å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt.  

Sentrene som inngår i ordningen skal være et regionalt tilbud av god kvalitet for elever, studenter, lærere, foreldre og allmennheten i de forskjellige regionene.

Det er 13 regionale vitensentre

Atlanterhavsparken, Ålesund

DuVerden, Porsgrunn

Inspiria, Sarpsborg

Jærmuseet, Sandnes og Nærbø

Nordnorsk vitensenter, Tromsø

Oslo vitensenter

VilVite, Bergen

ViteMeir, Sogn

Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret Innlandet, Gjøvik

Vitensenter Nordland, Mo i Rana

Vitensenteret Sørlandet, Arendal

Vitenparken Campus Ås, Viken

Styringsgruppen for tilskuddsordningen for de regionale vitensentrene (VITEN)

  • Ove Gunnar Drageset, professor i matematikkdidaktikk ved UiT Norges arktiske universitet (leder for styringsgruppen)
  • Merethe Frøyland, leder av Naturfagsenteret
  • Leif Lømo, selvstendig konsulent og tidligere spesialrådgiver Statoil
  • Hanne Mari Sæther, rektor Heimdal videregående skole
  • Silje Ibsen, lærer ved Risør barneskole

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.