Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett
Profilbilde for BIONÆR

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Anicke Brandt-Kjelsen

Tina Rebecca Hov-Gylthe

Dette skjer i BIONÆR

25 sep 2019

Søknadsfrist innovasjonsprosjekter

25 sep 2019

Søknadsfrist forskerprosjekter for Mattilsynet

Bevilgningsmøte medio desember

Seminar resultater kunnskapsnotater medio desember

Dette skjer i BIONÆR

ble bevilget til prosjekter i 2018

255,8millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.