Velferd, kultur og samfunn

Porteføljen skal gi relevant kunnskap for å møte og håndtere sentrale samfunnsutfordringer på velferds- og kulturområdet. Porteføljen skal stimulere innovasjon og investere i forskning av høy kvalitet på områder som velferd og velferdstjenester, arbeidsliv og -marked, migrasjon og integrering, kultur, medier og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling.

Illustrasjon som beskriver velferd kultur og samfunn

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Velferd, kultur og samfunn, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Rita Bergersen

    Velferd og utdanning

Aktuelt for Velferd, kultur og samfunn

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.