Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon knyttet til samfunnets sosiale og kulturelle forutsetninger, integrering, samhørighet og bredden av samfunnsutfordringer innenfor velferds- og arbeidslivsområdet.

Se porteføljestyret

Kontakt

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Aktuelt for Velferd, kultur og samfunn

Aktuelle arrangementer