Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

I vedlegg 1 er det presentert en del statistikk for porteføljen innen naturvitenskap og teknologi nasjonalt, i Forskningsrådet og i Horisont 2020. Siden Horisont 2020 nå er avsluttet, er det vist en del flere figurer enn tidligere som sier litt om den norske uttellingen i ERC og MSCA.