Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Se vedlegg med statistikk over fagporteføljen til naturvitenskap og teknologi nasjonalt, i Forskningsrådet og i Horisont 2020 og statistikk over investeringsporteføljen i FRINATEK, ROMFORSKNING og ISPNATEK.