Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Alternative investeringsvalg

I Forskningsrådets innspill til ny langtidsplan for forskning foreslås det en opptrapping på 450 millioner kroner over fire år til grunnleggende og grensesprengende forskning.[10] Pandemien har med all tydelighet vist behovet for et solid kunnskapsfundament, og et godt fundament er avgjørende for å kunne løse fremtidige utfordringer og kriser, lykkes med samfunnsoppdrag og for Norges posisjon i den globale kunnskapsutviklingen, herunder evnen til å lykkes i internasjonale finansieringskilder som ERC. En opptrapping av den grunnleggende og grensesprengende forskningen bør inkludere forskning med høy risiko og betydelige muligheter for kunnskapsmessige gjennombrudd.

  • Siden porteføljeplanen er under revisjon, er det ikke gjort noen vurdering av alternative valg for utvikling av porteføljen i denne omgang. Noen mulige retninger for utvikling av porteføljen er listet opp under:
  • Stimulere langsiktig kunnskapsutvikling gjennom dristig og nyskapende forskning av høyeste vitenskapelig kvalitet.
  • Stimulere til at flere norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • Tiltak for å sikre god kjønns- og mangfoldbalanse blant prosjektledere og stipendiater der det er nødvendig.
  • Tiltak som kan øke returandelen fra Horisont Europa generelt og ERC spesielt.
  • God balanse mellom langsiktig kunnskapsutvikling gjennom grunnleggende forskning og tematiske satsinger.
  • Naturvitenskap og teknologis bidrag til relevante tematiske mål, f.eks. opp mot mål i langtidsplanen, Forskningsrådets strategi og FNs bærekraftsmål.

[10] forskningsradets-innspill-til-langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning.pdf

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 14.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.