Porteføljeanalysen for Naturvitenskap og teknologi

Alternative valg

Siden det ikke foreligger noen porteføljeplan og investeringsplan er det ikke gjort noen vurdering av alternative valg for utvikling av porteføljen denne gangen. Noen mulige retninger for utvikling av porteføljen er imidlertid listet opp under. Noen av disse medfører også et utviklingsarbeid knyttet til måling/statistikk.

  • Stimulere langsiktig kunnskapsutvikling gjennom dristig og nyskapende forskning av høyeste vitenskapelig kvalitet.
  • Stimulere til at flere norske forskere og forskningsmiljøer markerer seg i den internasjonale forskningsfronten.
  • Videreutvikle tiltak for å gjøre en karriere i akademia attraktiv for de beste kandidatene, spesielt innenfor fagområder med kapasitetsutfordringer.
  • Følge med på, og bruke tiltak for å sikre god kjønnsbalanse blant prosjektledere og stipendiater der det er nødvendig.
  • Videreutvikle tiltak som kan øke returandelen fra Horisont Europa generelt og ERC spesielt.
  • Arbeide for å få til en god balanse mellom tematiske satsinger og langsiktig kunnskapsutvikling gjennom grunnleggende forskning.
  • Følge med på, og gi råd om naturvitenskap og teknologis bidrag til relevante tematiske mål, f.eks. opp mot LTP-mål og Forskningsrådets strategi.