Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Utlysningsplan

Tabell 2: Utlysningsplan som viser hvilke utlysninger, prioritering og beløp man skal delta i med egne midler

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt utlysning 2022
mill. kr.

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Planlagt utlysning 2024
mill. kr.

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

 Delta i fellesutlysning: Grønne digitale verdikjeder inn mot vareproduksjon

Regionale kapasitetsløft

 

 

 

 

240

 

Kompetanse-, innovasjonsprosjekter, eller annet

Målrettet satsing mot prosessindustri eller andre tema

 

 

50

 

50

Kommersialiserings-prosjekter

  Kvalifisering, verifisering. Stud-

  ent**, lokale midler

285

270

270

Innovasjonsprosjekter

i næringslivet

 Åpen arena

500

450

450

Internasjonalt samarbeid

 Eurostars,

 Era-net, partnerskap

81

   10

   81

   10

   81

   10

Annet

 Grønn plattform

 Kompetansetiltak

 Analyse

115*

    1,5

    3,0

 

 

1,5

 

SUM

 

995,5

1105,5

865,5

*Basert på det vi vet nå er det 250 mill. kroner til Grønn plattform i 2022 (hvorav 45 prosent til Forskningsrådet). Det er foreløpig uklart om dette er årlig bevilgning, eller om summen skal dekke flerårige prosjekter.

**STUD-ENT er overført til Innovasjon Norge fra og med 1. januar 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. januar 2023, 03.13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.