Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Utlysningsplan

Tabell 2: Utlysningsplan som viser hvilke utlysninger, prioritering og beløp man skal delta i med egne midler

Søknadstype 

Prioritering 2021 
(stikkord) 

Planlagt
utlysning
 
202
1 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning 
2022 
mill. kr. 

Planlagt 
utlysning
 
202
3 
mill. kr. 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter 

Målrettet tematisk
evt BIA-X
Regionale kapasitetsløft 

45 

300 

45 

45 

300 

Kommersialiserings-
prosjekter 

Kvalifisering, verifisering. 
Stud-
ent, lokale midler 

375 

260 

260 

 

Innovasjonsprosjekter
i
næringslivet 

Åpen arena

550 

520 

520 

Koordinering
og støtte
 

Forprosjekter BIA-X 

5 

5 

5 

Internasjonalt
samarbeid
 

Eurostars,
Era-net, partnerskap 

81 

15 

81 

15 

81 

15 

Annet 

Grønn plattform 
Kompetansetiltak
Analyse 

550
1,5 
3,0 


1
,5
3,0 


1,5
 

SUM 

 

925,50 

930,50 

1227,50 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.