Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer

Investeringsplanen kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Investeringsplanen for Industri og tjenestenæringer