Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Resten av planen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese investeringsplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.