Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Resten av planen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese investeringsplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.46 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.