Global utvikling og internasjonale relasjoner

Hvordan påvirker de globale prosessene Norge? Hvordan nå FNs bærekraftsmål? Hvordan utjevne forskjeller i helsetilstanden verden over?

Et par som sitter på toppen av kloden og holder hender

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Global utvikling og internasjonale relasjoner, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kristin Høiby

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Aktuelt for Global utvikling

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 23.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.