Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Global utvikling og internasjonale relasjoner, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kristin Høiby

Aktuelt for Global utvikling

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet