Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon knyttet til globale endringer, og utenriks-, utviklings- og sikkerhetspolitikk.

Se porteføljestyret

Kontakt

Kristin Høiby

Aktuelt for Global utvikling

Aktuelle arrangementer