Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Demokrati, styring og fornyelse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Berit Berg Tjørhom

Aktuelt for Demokrati, styring og fornyelse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet