Demokrati, styring og fornyelse

Samfunnet er avhengig av et velfungerende og robust demokrati. Store samfunnsutfordringer og behov for omstilling, krever en innovativ offentlig sektor i samspill med næringslivet og sivilsamfunnet. Vi trenger effektiv og bærekraftig styring, forvaltning og økonomisk politikk. Som samfunn må vi være godt forberedt på kriser og uforutsette hendelser.

Overordnede planer

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Demokrati, styring og fornyelse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Berit Berg Tjørhom

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Aktuelt for Demokrati, styring og fornyelse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 16.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.