Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon på områder som demokrati og offentlighet, styring og forvaltning, økonomi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Se porteføljestyret

Kontakt

Berit Berg Tjørhom

Aktuelt for Demokrati, styring og fornyelse

Aktuelle arrangementer