Velferd, kultur og samfunn

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon knyttet til samfunnets sosiale og kulturelle forutsetninger, integrering, samhørighet og bredden av samfunnsutfordringer innenfor velferds- og arbeidslivsområdet.

Styret har investeringsansvar for programmer relatert til dette og skal bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger for å møte samfunnsutfordringene på området.

Medlemmer

Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, Stockholm, styreleder
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet, Bodø
Ragnar Bøe Elgsaas, LO, Oslo
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen, Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
Einar Lie, Universitetet i Oslo, Oslo
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Olof Åslund, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Sverige